Tham gia cùng chúng tôi

Chúng tôi không quan tâm lắm đến kinh nghiệm vốn có của bạn. Điều quan trọng là bạn có phải là người ham học hỏi, biết đứng dậy sau mỗi lần thất bại hay không. Làm việc tại BraveBits sẽ vất vả, nhưng những gì bạn nhận lại thì hoàn toàn xứng đáng.

Thành viên BraveBits nghĩ gì

Phát triển công ty và phát triển bản thân!

Các vị trí tuyển dụng

Senior Content Marketing

Full time • Working in Hanoi • $800+ 

Xem chi tiết

Junior Digital Marketer

Full time • Working in Hanoi • $500+ 

Xem chi tiết
talent.png__PID:445b5e17-f0a7-4942-905b-35f26a151590

Talent Acquisition Specialist

Full time • Working in Hanoi • $750+ 

Xem chi tiết

Linux System Administrator

Full time • Working in Hanoi • $700+ 

Xem chi tiết
planning.png__PID:eb3c99a7-1da2-4b17-90d6-65f1e4c90a3b

Digital Marketing Manager

Full time • Working in Hanoi • $1500+ 

Xem chi tiết
tl (8).webp__PID:368d3635-8ea2-455b-bd48-e0ed77118dfc

Data Engineer

Full time • Working in Hanoi • $1000+ 

Xem chi tiết
tl (9).webp__PID:36358ea2-955b-4d48-a0ed-77118dfcd202

Data Analyst

Full time • Working in Hanoi • $1000+ 

Xem chi tiết
tl (5).webp__PID:b98d2657-33de-4616-bc6d-c00bb38e4b7e

Data Manager

Full time • Working in Hanoi • $1500+ 

Xem chi tiết
tl (6).webp__PID:16bc6dc0-0bb3-4e4b-be83-9369d67ce36c

General Accountant

Full time • Working in Hanoi • $600+ 

Xem chi tiết
scrum.png__PID:f451baa1-08dc-46d6-b9c0-f378b9c9ab3c

Scrum Master

Full time • Working in Hanoi • $1300+ 

Xem chi tiết
human.png__PID:2b41899e-48bc-46e9-9bc0-b83d060a5814

Human Resources Director

Full time • Working in Hanoi • $1500+ 

Xem chi tiết
coding.png__PID:615892de-6012-48d2-85b2-921b2aa2d2af

Front-end Web Developer

Full time • Working in Hanoi • $750+ 

Xem chi tiết
SENIOR PERFORMANCE MARKETING (GOOGLE ADS)

Senior Performance Marketing

Full time • Working in Hanoi • $750+ 

Xem chi tiết
owner.png__PID:79a34de9-9aaf-4f8b-814b-19f998344075

Product Owner

Full time • Working in Hanoi • $1200+ 

Xem chi tiết
study.png__PID:25ec693f-38fe-4985-b85b-fb17a69d5eaa

L&D Manager

Full time • Working in Hanoi • $1000+ 

Xem chi tiết

Full-stack Javascript Developer

Full time • Working in Hanoi • $1000+ 

Xem chi tiết

Junior Digital Product Designer

Full time • Working in Hanoi • $800+ 

Xem chi tiết

Digital Product Designer

Full time • Working in Hanoi • $1200+ 

Xem chi tiết

Middle Software Quality Assurance

Full time • Working in Hanoi • $1200+ 

Xem chi tiết

Human resources manager

Full time • Working in Hanoi • $1000+ 

Xem chi tiết

Youtube content creator

Full time • Working in Hanoi • Negotiable 

Xem chi tiết

Marketing SEO Executive

Full time • Working in Hanoi • $600+ 

Xem chi tiết

IT Support

Full time • Working in Hanoi • $650+ 

Xem chi tiết

Junior Digital Marketer

Full time • Working in Hanoi • $700+ 

Xem chi tiết

Technical Supporter

Full time • Working in Hanoi or remotely • $400+ 

Xem chi tiết

Human Resources Specialist

Full time • Working in Hanoi • $600+ 

Xem chi tiết

Junior Digital Marketer

Full time • Working in Hanoi • $600+ 

Xem chi tiết

Không tìm thấy vị trí nào?

Cánh cửa luôn rộng mở những tài năng trẻ. Nếu bạn cảm thấy mình phù hợp với giá trị công ty mang lại, hãy tự tin nộp hồ sơ để cùng đồng hành với chúng tôi.