Tham gia cùng chúng tôi

Chúng tôi không quan tâm lắm đến kinh nghiệm vốn có của bạn. Điều quan trọng là bạn có phải là người ham học hỏi, biết đứng dậy sau mỗi lần thất bại hay không. Làm việc tại BraveBits sẽ vất vả, nhưng những gì bạn nhận lại thì hoàn toàn xứng đáng.

Thành viên BraveBits nghĩ gì

Phát triển công ty và phát triển bản thân!

Các vị trí tuyển dụng

Junior Digital Marketer

Full time • Working in Hanoi • $500+ 

Xem chi tiết
talent.png__PID:445b5e17-f0a7-4942-905b-35f26a151590

Talent Acquisition Specialist

Full time • Working in Hanoi • $750+ 

Xem chi tiết
owner.png__PID:79a34de9-9aaf-4f8b-814b-19f998344075

Product Owner

Full time • Working in Hanoi • $1200+ 

Xem chi tiết
study.png__PID:25ec693f-38fe-4985-b85b-fb17a69d5eaa

L&D Manager

Full time • Working in Hanoi • $1000+ 

Xem chi tiết

Full-stack Javascript Developer

Full time • Working in Hanoi • $1000+ 

Xem chi tiết

Junior Digital Product Designer

Full time • Working in Hanoi • $800+ 

Xem chi tiết

Digital Product Designer

Full time • Working in Hanoi • $1200+ 

Xem chi tiết

Senior Software Quality Assurance

Full time • Working in Hanoi • $1200+ 

Xem chi tiết

Human resources manager

Full time • Working in Hanoi • $1000+ 

Xem chi tiết

Youtube content creator

Full time • Working in Hanoi • Negotiable 

Xem chi tiết

Marketing SEO Executive

Full time • Working in Hanoi • $600+ 

Xem chi tiết

Linux System Administrator

Full time • Working in Hanoi • $750+ 

Xem chi tiết

IT Support

Full time • Working in Hanoi • $650+ 

Xem chi tiết

Junior Digital Marketer

Full time • Working in Hanoi • $700+ 

Xem chi tiết

Technical Supporter

Full time • Working in Hanoi or remotely • $400+ 

Xem chi tiết

Content Marketing

Full time • Working in Hanoi • $700+ 

Xem chi tiết

Human Resources Specialist

Full time • Working in Hanoi • $600+ 

Xem chi tiết

Junior Digital Marketer

Full time • Working in Hanoi • $600+ 

Xem chi tiết

Không tìm thấy vị trí nào?

Cánh cửa luôn rộng mở những tài năng trẻ. Nếu bạn cảm thấy mình phù hợp với giá trị công ty mang lại, hãy tự tin nộp hồ sơ để cùng đồng hành với chúng tôi.